Osvědčení pro hru

Osvědčení pro hru


CO ZNAMENÁ "OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI"

(dříve Zelená karta, Zkouška golfové způsobilosti)

Osvědčení pro hru na hřišti, je písemné potvrzení o hráčových dostatečných herních dovednostech, znalosti golfových pravidel a základní golfové etikety.

K ČEMU JE OSVĚDČENÍ POTŘEBA

Vzhledem ke specifičnosti golfu, kdy hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího či marshala, je třeba mít dostatečné herní dovednosti a základní znalosti etikety, které jsou klíčem pro jejich bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Dále musí mít základní znalosti pravidel golfu. Většina hřišť v ČR toto Osvědčení požaduje.

KDO OSVĚDČENÍ VYDÁVÁ

  • profesionální trenér
  • cvičitel ČGF I., II. a III. třídy
  • STK klubu
  • hráč s aktivním HCP EGA do 28 tzv. "garant" *

*Garant by měl přihlížet ke způsobu hry a chování hráče, zejména k jeho způsobilosti hrát a pohybovat se na hřišti. Pokud hráč prokáže základní znalosti etikety a pravidel golfu a způsobilost hrát a pohybovat se na hřišti, garant mu vystaví písemné Osvědčení pro hru na hřišti. Hráč však musí být upozorněn na to, že ne každý klub a ne každý provozovatel hřiště musí toto osvědčení akceptovat. "Garant" za registrovaného hráče přejímá odpovědnost!

Golf Jihlava spolupracuje s trenéry Markem Lorencem a Pavlem Dolejší.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE DÁ OSVĚDČENÍ ZÍSKAT

Začínající hráči by měli při získání Osvědčení pro hru na hřišti splnit následující požadavky

a) Teorie

Prokázat znalosti etikety a základních pravidel golfu, které jsou nutné pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Délka trvání zkoušky cca 30 minut.

b) Praktická část

Hra na minimálně 9 jamek, na kterých je potřeba získat 9 stablefordových bodů

Při hře je důležité, aby hráč respektoval tradice a ducha hry, prokázal znalosti pravidel a etikety a nutné herní dovednosti.

KOLIK ČASU ZABERE PŘÍPRAVA

Délka samotné přípravy je naprosto individuální. Záleží na šikovnosti a schopnostech každého jednotlivce.

Trenér na první lekci posoudí schopnosti hráče a odhadne počet potřebných lekcí. Zkušenosti ukazují, že průměrný počet lekcí pro získání potřebných dovedností je 6 hodin, rozložených nejlépe do několika měsíců a proložených samostatným tréninkem. Lze však obsolvovat i formou 1-2 denního kurzu.

KDE SE DÁ OSVĚDČENÍ ZÍSKAT

Tréninkové lekce mohou probíhat kdekoliv, kde lze trénovat jednotlivé aspekty hry. Golfový areál Příseka nabízí všechny možnosti tréninku, tzn. odpaly z odpaliště (driving range), krátkou hru (chipping, putting), cvičnou hru na jamky (3-jamková akademie). Od sezony 2016 lze v našem areálu i složit praktické zkoušky, neboť je normován pro HCP vyšší než 36.

KOLIK PENĚZ TO BUDE STÁT

Lekce s trenérem v Golf Jihlava:

1 osoba člen Golf Jihlava 450,- Kč/55 minut + míče

1 osoba 500,- Kč/55 minut + míče

2 osoby 700,- Kč/55 minut + míče

Je možné si objednat přípravný golfový kurz viz golfové kurzy v sekci Trénink.

Samostatná zkouška (praktická i teoretická část) 

Celková částka za kartu: 2800 Kč v ceně: cena za přípravu, hra na hřišti, cvičné míče, trenér.