Plán hřiště

Parametry hřiště:

  Jamka    Par    Žluté      Červené

      1           3       129m          112m

      2          4       265m       255m

      3          3        142m         132m

      4          4        294m       264m

      5          3          90m         75m

      6          4        229m       190m     

Místní pravidla:

Hranice hřiště:

Hranice je definována stromořadím lemujícím silnici na jamkách 1 & 4, polem na jamkách 2, 4, 6, oplocenými stromky na jamce 4 & 6 a bílými a červenými kolíky na jamce 2 & 6.

Nepohyblivé závady:

Veškeré objekty (klubovna, garáže, el. rozvaděč, reklamní poutač). Dále pak veškeré zavlažovací systémy, uzávěry vody, označení jednotlivých jamek a kameny odpališť.

Ochrana mladých stromků:

Pokud se míč nachází v těsné blízkosti, nebo se opírá o strom, keř, nebo by směr zamýšleného švihu tento poškodil, je hráč povinen postupovat podle pravidla 19 - Nehratelný míč.

Ostatní závady na hřišti:

Pokud se míč nachází v místě vyseknuté trávy nebo jinak poškozeném (strojem pro úpravu hřiště) má možnost beztrestné úlevy na délku score card, ne blíže jamce.

Přednost hry:

Pokud hraje hráč(i) na fairwayích jamek 4 a 6, uživatelé DR počkají, než se hráč(i) dostane do bezpečné vzdálenosti, nebo se přesunou na nejvzdálenější odpaliště.

Přejeme hezkou hru!